Ufuk Lift Tasarım ve Montaj

UFUK LIFT müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için, müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini analiz edip, eğitilmiş personelimizin katılımıyla, kaynaklarımızı verimli kullanıp, sistemimizi ve ürünlerimizi gözden geçirip, sürekli iyileştirmeyi ağlayarak, kalitede lider, bölge pazarında öncü, ürünlerimizin güvenliği, konforu ve estetiği ile size özel tasarımlar sunmak kuruluşumuzun temel politikasıdır. Mevcut ve yeni kurulacak sanayi ve ticari işletmeler ile konutların ihtiyaçlarının, öncelikle ve özellikle mühendislik bilgi, beceri ve desteği temeline oturtulmuş yüksek kaliteli ve uygun maliyetli hizmeti optimum kâr ve süreklilik prensipleri çerçevesinde ve zamanında sunarak çözüm getirmek firmamızın temel misyonudur. Tasarım Girdilerinin Belirlenmesi ile asansör montaj planı hazırlanır.

Tasarım Girdilerinin Belirlenmesi
Tasarım Girdileri;
• Kuyu ölçüleri
• Müşterinin beyan ettiği veya karşılıklı kararlaştırılan malzeme özellikleri
• Yasal zorunluluklar (95/16/AT Asansör Direktifi, EN 81 - 1 ve EN 81 - 2)

  Tasarım girdileri Röleve Alma, Teklif ve Sözleşme kayıtlarında belirlenir. Ürün tasarımı her montaj işlemi için ayrı ayrı gerçekleştirilir ve montaj işlemi ile tasarım işlemi bir bütün halinde gerçekleştirilir. Montaj işlemleri için tahmini maliyet, tasarım konusu ürünün temel girdileri vb. özellikler Müşteri ile ilişkiler Prosedürü'nde kayıtlar ile belirlenir. Tasarım girdileri eğer yasal gerekliliklerini karşılamaktan uzak ise, Risk Analizi Prosedürü'ne göre tasarın girdileri tekrar gözden geçirilir. Tasarım girdilerinin teknik özellikleri ve/veya Belgelendirme Kuruluşu, malzeme ve estetik özellikleri müşteri firma tarafından belirlenip onaylanması ile Montaj Planı hazırlanır.

Anasayfa  |  Belgeler  |  Tasarım ve Montaj  |   Bakım  |  Arıza Destek  |   Revizyon  |   Referanslar  |   İletişim
Ufuk Lift İstanbul Ofis  |  Halil Orman Cad. 8. Sokak No: 49 Akçaburgaz(Hadımköy Gişeler Çıkışı) Esenyurt-Istanbul
Çağrı Merkezi: 444 5 123 Fax: +90(212) 699 63 34
mail: info@ufuklift.com
Design by SunAjans